ചിലന്തി വല

വിചാരങ്ങള്‍,ഓര്‍മ്മകള്‍,ഇഷ്ടങ്ങള്‍,ഇഷ്ടക്കേടുക്കള്‍.... പിന്നെ കുറെ വിവരക്കേടുകളും

Friday, September 01, 2006


നാടെങ്ങും പൂവിളികള്‍ ഉയരുകയായി.....ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി....എല്ലവര്‍ക്കും എന്റെ പൊന്നോണാശംസകള്‍

2 Comments:

  • At 8:24 PM , Blogger gfdgfdg said...

    തിരിച്ചങ്ങോട്ടും.......

     
  • At 11:33 PM , Blogger kuliyander said...

    ഓണതിനെടേലാ പുട്ടും കച്ചോടം

     

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home