ചിലന്തി വല

വിചാരങ്ങള്‍,ഓര്‍മ്മകള്‍,ഇഷ്ടങ്ങള്‍,ഇഷ്ടക്കേടുക്കള്‍.... പിന്നെ കുറെ വിവരക്കേടുകളും

Wednesday, January 04, 2006

പുസ്തക വിചാരം

2005-ല്‍ ഞാന്‍ വായിച്ച ,എനിക്കിഷ്ടപെട്ട, നോവല്‍ ആണു Milan Kundera യുടെ Ignorance. ഗ്യഹാതുരുത്വത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഭാവപകര്‍ച്ചയാണു ഈ നോവല്‍. ചെക്ക്‌ പ്രവാസികളായ Irene ന്റെയും Josef ന്റെയും ഒര്‍മ്മകളിലുടെയും അനുഭവങ്ങളിലുടെയും ഉള്ള ഒരു യാത്ര. പ്രവാസിയായ ഏതൊരാളും കടന്നുപോകുന്ന വിചാരങ്ങുളും വികാരങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായി കഥാകാരന്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്‌.ജന്മനാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍, നാടിനെയും നാട്ടുക്കാരെയും കാണാനുള്ള ആകാംഷ, ജന്മനാട്ടിലെത്തിയാല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്ന നിസ്സംഗത ഇതെല്ലമാണു ഈ നോവലിന്റെ ചുരുക്കം

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home